2170 Lada Priora 2007
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2. ,
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.11.1.
5.11.2.
5.11.3.
5.11.4.
5.11.5.
5.11.6.
5.11.7.
5.11.8.
5.11.9.
5.12. ,
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 5-11-4-zamena-salnikov-raspredelitelnykh-valov.html

5.11.4.

, , . , .
: , (. ), 17, , , .
1. .
2. 1- (. ).
3. (. ).
4. (. ).
5. .
6. , .
7. 1. , , . 2 . .

.

8. .
9. , ...
10. ... . .
11. , . , , . . (. ) (. ).


«
5.11.3.
»
5.11.5.