2170 Lada Priora 2007
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2. ,
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12. ,
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.19.1.
5.19.2.
5.19.3.
5.19.4.
5.19.5.
5.19.6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 5-19-1-osobennosti-konstrukcii.html

5.19.1.

. 5.24. : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 (); 8

7 (. 5.24), (), 5 1.
7 : ().
6. 5 8 7, 1 . , , 3, .
.
7 .
2.
. , ( . 5.24 ).

. 5.25. : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5


. 5.26. : 1 ; 2 ; 3

. . , , .

. . . , , . .

, .
, , !

: 10, 13, 17, , .

«
5.19.
»
5.19.2.