2170 Lada Priora 2007
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2. ,
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12. ,
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.16.1.
5.16.2.
5.16.3.
5.17.
5.18.
5.19.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 5-16-1-osobennosti-konstrukcii.html

5.16.1.

. 5.15. : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14

. 5.15.
: , ; , , , , .
, 9, 1, 7 .
.
, 11 12 , . 11 . . 9 . 3.
1 , , .
. 4 ; , .

«
5.16.
»
5.16.2.